Bi radi voznike opozorili, da se na cesti lahko pojavijo vaši otroci? Imamo rešitev za umirjanje prometa na prvatnih dovozih in cestah. Table pazi otroci smo razvili na vašo pobudo. Cena 30 eur.

Pa še opozorilo: Lesena tabla ne ustreza kriterijem za prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah (glejte Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19 in nadaljnje spremembe)). Več o tem lahko in kako namestiti ter vzdrževati tablo, si lahko preberete spodaj.

 

DEKLARACIJA:

Lesena tabla ne ustreza kriterijem za prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah (glejte Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19 in nadaljnje spremembe)). Za postavitev prometne signalizacije je zadolžen upravitelj ceste (npr. za občinske ceste je zadolžena občina). Zato ob javnih cestah ni možno postavljati različnih obvestil (npr. lesenih tabel). Območje za postavljanje prometne signalizacije in prometne opreme je po 7. členu Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah pas vzdolž vozišča ceste, pri čemer na avtocestah in hitrih cestah znaša ta pas 8 m, na drugih cestah pa 5 m, merjeno od zunanjega roba vozišča (pločnika ali kolesarske steze).

Leseno tablo lahko postavite na privatnem zemljišču ali dvorišču. Vendar ta tabla ne sme motiti, ovirati ali ogrožati voznikov in udeležencev v prometu na javnih in nekategoriziranih cestah. Table »pazi otroci« so lahko zelo sporočilne na zasebnih zemljiščih (vrtcev in lastnikov zemljišč), na dovozih na dvorišča, ki jih lastniki uporabljajo izključno za lastne potrebe. – uporaba lesenih tabel, ki jih lastniki postavijo na svoje zemljišče ni sporna.

Izdelek ni igrača, zato ga namestite tako, da ni dosegljiv otrokom. Tablo skrbno namestite – preprečite možnost, da bi padla ali kako drugače ogrozila ljudi ali predmete v bližini. V primeru vetra izdelek pospravite na varno. Tabla je izdelana iz brezove vezane plošče in masivnega lesa smreke. Pobarvana je z akrilnimi in vodnimi barvami. Priporočamo, da vsako leto premažete tablo z brezbarvno vodno lazuro.